Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną